H014

Rated 4.50 out of 5 based on 2 customer ratings
2 Reviews

 Giá tiền: 4,500 VNĐ

Đang có hàng

Thiệp cưới vẽ hoa

Số lượng
Miễn phí
Giao nhanh
Giá cho hội viên

Kích thước 1 bộ thiệp bao gồm:

1 bao thư: 11 x 21

1 thiệp báo: 10 x 19

1 thiệp mời: 10 x 19

Chất liệu: Giấy ECONO Nhật

Định lượng 300 gsm

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 150px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(//onelove.agr8ho5txjpwv.maxcdn-edge.com/wp-content/themes/onelove/images/default/bg-page-title-woo.jpg); }