H016

Rated 4.50 out of 5 based on 2 customer ratings
2 Reviews

 Giá tiền: 6,000 VNĐ

Đang có hàng

Thiệp họa tiết lá gần gũi với thiên nhiên cũng là xu hướng thiệp cưới của năm 2018 này

Số lượng
Miễn phí
Giao nhanh
Giá cho hội viên

Kích thước 1 bộ thiệp bao gồm:

1 bao thư: 14 x 19

1 thiệp báo: 13 x 18

1 thiệp mời: 11 x15

Chất liệu: Giấy ECONO Nhật

Định lượng 300 gsm

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 150px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(/themes/onelove/bg-page-title-woo.jpg); }