H024

Rated 4.50 out of 5 based on 2 customer ratings
2 Reviews

 Giá tiền: 6,500 VNĐ

Đang có hàng

Chất liệu giấy Camay sẽ làm bậc lên vẻ đẹp của thiết kế này

Số lượng
Miễn phí
Giao nhanh
Giá cho hội viên

Kích thước 1 bộ thiệp bao gồm:

1 bao thư: 14 x 19

1 thiệp báo: 13 x 18

1 thiệp mời: 11 x15

Chất liệu: Giấy Camay

Định lượng 250 gsm với thiệp mời và thiệp báo, 150 gsm với bao thư

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 150px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(//onelove.agr8ho5txjpwv.maxcdn-edge.com/wp-content/themes/onelove/images/default/bg-page-title-woo.jpg); }