H028

Rated 4.50 out of 5 based on 2 customer ratings
2 Reviews

 Giá tiền: 9,000 VNĐ

Đang có hàng

Tấm thiệp hồng đi kèm với nó là sắc đỏ rực của hoa thì càng khiến ngày vui của thêm điểm nhấn

Số lượng
Miễn phí
Giao nhanh
Giá cho hội viên

1 bộ thiệp bao gồm:

1 bao thư chữ V kích thước 14 x 19 cm ( kèm lót trong in cùng chủ đề )

1 thiệp báo 13x18 cm 

1 thiệp mời 11 x 15 cm

 

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 150px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(/themes/onelove/bg-page-title-woo.jpg); }