H22

Rated 4.50 out of 5 based on 2 customer ratings
2 Reviews

 Giá tiền: 5,000 VNĐ

Đang có hàng

Thiệp vẽ hoa lại còn mang màu tím sắc son thì chắc hẳn sẽ là một trong những mẫu hot năm nay

Số lượng
Miễn phí
Giao nhanh
Giá cho hội viên

Kích thước 1 bộ thiệp bao gồm:

1 bao thư: 14 x 19

1 thiệp báo: 13 x 18

1 thiệp mời: 11 x15

Chất liệu: Giấy ECONO Nhật

Định lượng 300 gsm

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 150px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(/themes/onelove/bg-page-title-woo.jpg); }