C06

Rated 4.50 out of 5 based on 2 customer ratings
2 Reviews

 Giá tiền: 6,500 VNĐ

Đang có hàng

C06

Số lượng
Miễn phí
Giao nhanh
Giá cho hội viên

CHẤT LIỆU:

Giấy Econo Nhật cao cấp. định lượng 250/300 grs

KIỂU IN:

In kỹ thuật số cao cấp

KÍCH THƯỚC:

+ Bao thư: 14 x 19

+ Thiệp báo: 13 x 18

+ Thiệp mời: 11 x 15

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 150px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(/themes/onelove/bg-page-title-woo.jpg); }